Opłaty


Środki pozyskane z opłat cmentarnych i ofiar na cmentarz:

  • zapłatę za wywóz śmieci,
  • pielęgnację drzew i zieleni, ew. wycinkę, gdy zaistnieje potrzeba,
  • wynajem toalet na uroczystości,
  • remonty i inwestycje na cmentarzu,
  • zobowiązania z opłat cmentarnych na Kurię,
  • podatki, usługi i inne opłaty związane z administrowaniem cmentarza.

Każde miejsce pochówku na cmentarzu parafialnym jest objęte cykliczną opłatą na okres dwudziestu lat (tzw. pokładne). Pierwsza opłata pobierana jest przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem. Po upływie pierwszych i kolejnych dwudziestu lat należy uregulować opłatę w kancelarii parafialnej, lub poprzez przelew na konto parafialne podane niżej, każdy przelew proszę potwierdzić e-mailem, w którym należy podać imię i nazwisko osób leżących w grobie oraz sektor rząd i numer grobu. Przedłużenie ważności grobu na kolejne 20 lat wynosi 200 złotych. Reszta opłat uwzględniona jest w regulaminie.

  1. Prawo do grobu pojedynczego oznacza prawo do terenu o wymiarach 
   2,5 m x 1,7 m   - należne pokładne wynosi 300 zł.

  2. Prawo do grobu podwójnego oznacza prawo do terenu o wymiarach
   2,5 m x 2,1 m - należne pokładne wynosi  500 zł.

  3. Dochowanie do istniejącego grobu  - należne pokładne wynosi 200 zł.
   a) druga i trzecia osoba przy grobie pojedynczym;
   b) trzecia i kolejne osoby przy grobie podwójnym.

  4. Postawienie nagrobka 200 zł.

Numer konta parafialnego:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA,

B.S. BIECZ oddział Dębowiec,

Numer Rachunku:

82 8627 1024 2004 6012 9756 0001e-mail: parafia@parafiadebowiec.pl