Rocznice


Marcela Wickowska 8 rocznica śmierci.

Józef Bielecki 18 rocznica śmierci.

Władysław Furmankiewicz 19 rocznica śmierci.

Wiktoria Bak 31 rocznica śmierci.

Karolina Bal 33 rocznica śmierci.

Wilhelmina Wojtunik 36 rocznica śmierci.

Helena Rzońca 58 rocznica śmierci.