Rocznice


Franciszek Pykosz 4 rocznica śmierci.

Jan Bal 6 rocznica śmierci.

Helena Mikuś 23 rocznica śmierci.

Magdalena Pierzowicz 56 rocznica śmierci.

Maria Chochół 83 rocznica śmierci.