Rocznice


Józef Michalski 3 rocznica śmierci.

Eugenia Trzeciak 5 rocznica śmierci.

Stanisław Gierlasiński 33 rocznica śmierci.

Franciszek Rzońca 36 rocznica śmierci.

Zofia Paw 41 rocznica śmierci.

Józef Wojtunik 41 rocznica śmierci.

Wanda Jurusik 42 rocznica śmierci.