Rocznice


Rudolf Słaby 9 rocznica śmierci.

Michał Łaba 17 rocznica śmierci.

Julia Gajecka Skicka 21 rocznica śmierci.

Stanisława Lechowicz Wojtunik 44 rocznica śmierci.

Antoni Frączek 68 rocznica śmierci.