Remont muru oporowego

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Remont muru oporowego w otoczeniu kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu''.