Renowacja ołtarza głównego

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na usługę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Renowacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu''.