Artykuły

Termomodernizacja kaplicy filialnej Łazy Dębowieckie

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pod nazwą:

Termomodernizacji kaplicy filialnej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła na działce nr ew. 1062/1 w miejscowości Łazy Dębowieckie wraz z modernizacją systemu grzewczego.

Składanie ofert do dnia 5 VIII 2015 roku w siedzibie Parafii lub na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja 38-220 Dębowiec 177
Wykonanie zadania od 16 VIII do 15 X 2015 roku.


Zakres prac według podanego wzoru:

Zbiorcze zestawienie kosztów dla realizacji zadania -Termomodernizacji kaplicy filialnej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła na działce nr ew. 1062/1 w miejscowości Łazy Dębowieckie wraz z modernizacją systemu grzewczego.

Zakres robót Cena brutto

1. Docieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie płytami
styropianowymi gr 12cm l= 0,036 W/(m•K) metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących,
z wykończeniem wyprawą tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym, współczynnik po dociepleniu
na poziomie U= 0,23 (W/m2K) – 310 m2

 

2. Docieplenie stropu - płytami z wełny mineralnej
gr. 20 cm z wykończeniem folią paroprzepuszczalną,
współczynnik przenikania ciepła po dociepleniu
na poziomie U= 0,19 (W/m2K) – 142 m2

 

3. Wymiana źródła ciepła: demontaż istniejącej
nagrzewnicy nadmuchowej firmy
NORDYNE U.S.A. typ MILLER o mocy 19 kW

- zakup i montaż nowej nagrzewnicy
nadmuchowej kondensacyjnej z automatyką
o wydajności Q=26 kW
 

4. Wykonanie rozprowadzających kanałów
powietrznych - kanał z blachy stalowej ocynkowanej,
prostokątnej o wymiarach 40*40cm, l = 6m oraz
40*60 cm, l=1,2m, zaizolowanymi matami lamellowymi,
obudowany płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych, dwie przepustnice
i trzy kratki nadmuchowe.

 
RAZEM  

 

..............................................................................................................
                           (data oraz pieczątka z podpisem)