OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W dniu dzisiejszym w Kościele katolickim obchodzimy IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Wyciągnij rękę do ubogiego”. Z tej okazji Ojciec św. Franciszek skierował swoje orędzie do wiernych, które przesyłamy w załączniku.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Przez cały miesiąc listopad, ½ godziny przed Mszą Świętą zapraszamy na Nabożeństwa Wypominkowe, a później na Mszę Świętą:

16.XI (pon.)         – ZARZECZE                201 – DO KOŃCA

17.XI (wtorek)     – KOPANINY I NIE OZNACZONE

18.XI (środa)       – DĘBOWIEC                      1 – 400

19.XI (czwartek) – ZARZECZE                       1 – 200

20.XI (piątek)      – DĘBOWIEC                     401 – 800

21.XI (sobota)     – MAJSCOWA                    CAŁOŚĆ  

Dziękujemy tym, którzy w ostatnim tygodniu złożyli ofiary na remont alejek na cmentarzu. Można w dalszym ciągu wesprzeć to dzieło składając ofiarę.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której mogą pojawić się nowe informacje dotyczące spraw funkcjonowania naszej parafii.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana". Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.      (Mt 25,14-30)