Get Adobe Flash player

Dodatkowe

Logowanie

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.StatystykaDzisiaj: 29
Wczoraj: 59
Bieżący tydzień: 271
Poprzedni tydzień: 326
Bieżący miesiąc: 1255
Poprzedni miesiąc: 1066
Ogółem: 4231

Poland 56.5%Italy 0.4%
United States 37.7%Ukraine 0.3%
Germany 1%Denmark 0.3%
United Kingdom 0.9%France 0.2%
Kuwait 0.9%Russian Federation 0.2%mapa cmentarza

Historia Kościoła i Parafii

Niniejsza serwis zawiera tabelaryczne zestawienie ważnych dat z historii kościoła i Parafii pw. Św. Bartłomieja w Dębowcu. Np. 1328 r. - informacja Theinera o istnieniu kościoła w Dębowcu, 09.06.1338 - prawdopodobna data fundacji kościoła i uposażenia rektora szkoły parafialnej w Dębowcu, itd.

Zobacz galerię...

1328 informacja Theinera o istnieniu kościoła w Dębowcu
09.06.1338 prawdopodobna data fundacji kościoła i uposażenia rektora szkoły parafialnej w Dębowcu
1342 wzmianka Jana Długosza o drewnianym kościele i parafii pw. Św. Bartłomieja w Dębowcu
15.08.1349 przeniesienie Dębowca ?jako miasta królewskiego? z prawa polskiego na prawo magdeburskie
13.05.1365 wizyta Kazimierza Wielkiego w Dębowcu
1474 najazd wojsk węgierskich Macieja Korwina i zniszczenie Dębowca
1528?1776 Dębowiec starostwem niegrodowym
1595 pierwsza wzmianka o istnieniu przy ?drodze królewskiej? tzw. szpitalki czyli parafialnego domu ubogich oraz drewnianej kaplicy na cmentarzu
1625 fundacja na rzecz szpitala parafialnego Heleny Mniszchówny, wojewodziny i starościny dębowieckiej, a jednocześnie matki Maryny carycy, żony cara Dymitra Samozwańca
1626 pożar Dębowca; pozostaje jedynie kościół i siedem najbliższych domów
1669 zwolnienie mieszczan dębowieckich ?po wsze czasy? od pańszczyzny oraz nadanie im przez króla Jana III Sobieskiego przywileju trzech jarmarków
1678 ufundowanie przez Jana Sarneckiego ołtarza Niepokalanego Poczęcia NMP
XVII w. powstanie malowanego na płótnie obrazu św. Bartłomieja, obecnie w ołtarzu głównym
XVII w. powstanie tzw. Mikołajka kapliczki z obrazem MB Częstochowskiej
1718 fundowanie przez Jana Kaliszewskiego przy kościele Bractwa Różańca i Imienia Jezus
31.03.1769 wydanie przez generała lejtnanta polskich wojsk koronnych księcia Marcina Lubomirskiego uniwersału w obozie konfederatów barskich w Dębowcu
1772 powstanie Gwardii dębowieckiej
1777 wykupienie dóbr dębowieckich od rządu austriackiego przez Maksymiliana Zborowskiego
1780 przeniesienie parafialnego cmentarza grzebalnego z dziedzińca kościelnego na przedmieście południowe
1780 wystawienie przez starostę Dębowca hr. Maksymiliana Zborowskiego w rynku figury św. Floriana po piątym spaleniu miasta jako wotum dziękczynnego za ocalenie miasta od pożaru
07.03.1822 pożar trzeciego drewnianego kościoła parafialnego i większości pobliskich domów
1830 odlanie dzwonu ?Maria Magdalena?, zachowanego do dzisiaj na sygnaturce
1833 zniszczenie na skutek pożaru starej kaplicy cmentarnej; wyniesiony z kościółka Krzyż z figurą Pana Jezusa przeniesiono do wielkiego ołtarza kościoła parafialnego
1838 początek budowy z kamienia rzecznego obecnego kościoła parafialnego
1842 wybudowanie nowego murowanego kościoła parafialnego
1845 wykupienie przez gminę gruntu od Antoniego Budziaka i urządzenie w miejscu dawnej kaplicy św. Rocha drewnianej szkoły
1845 ufundowanie dzwonu głównego przez Antoniego i Zofię Pankiewiczów oraz Józefa i Annę Watulewiczów
1848 ostateczne ukończenie budowy kościoła
1849 wyznaczenie w Łazach Dębowieckich i w Zarzeczu zamkniętych cmentarzy cholerycznych
I poł. XIX w. powstanie drewnianych figur 4 apostołów z ołtarza głównego św. Szymona, św. Andrzeja, św. Tomasza i św. Jakuba Mniejszego autorstwa Andrzeja Trzeciaka
1850 powstanie ołtarzy św. Michała oraz św. Antoniego autorstwa Sebastiana Wodyńskiego
lata 50?te XIX w. powstanie obrazów Wniebowstąpienia Pańskiego, św. Józefa, Trójcy Przenajświętszej, Wniebowzięcia NMP oraz stacji Drogi Krzyżowej dzieła tarnowskiego malarza Józefa Bujdewicza
1857 r. konsekracja nowego kościoła przez biskupa przemyskiego Franciszka Wierzchlejskiego
1863?1864 udział licznych Dębowczan w powstaniu styczniowym
1865 wystawienie z inicjatywy Wincentego Chochołka kapliczki drewnianej na Kopaninach
1866 zniszczenie figury św. Floriana z rynku
1870 powstanie regularnej poczty; Onufry Wodyński pierwszym poczmistrzem w Dębowcu
1880 nabycie dóbr dębowieckich przez Floriana Ziemiałkowskiego
ok. 1880 wykonanie w drzewie przez Andrzeja Trzeciaka rzeźby Grobu Pańskiego
1889 ufundowanie przez Szymona Dereniewicza (wł. Derenia) zegara wieżowego oraz trzech dzwonów do kaplicy cmentarnej
1891 postawienie w miejsce zniszczonej figury św. Floriana jej kopii ufundowanej przez Antoniego Ciołkowskiego
1891?1892 początek parcelacji dóbr dębowieckich przez Helenę, wdowę po Florianie Ziemiałkowskim
1891?1894 odnowienie malowideł kościelnych oraz powstanie na stropie wokół kościoła poczetu Aniołów trzymających wstęgę Litanii Loretańskiej autorstwa Jana Bogdańskiego
koniec XIX w. powstanie ołtarza pod chórem z figurką Matki Bożej dzieła Karola Wodyńskiego
1900 odnalezienie przez kościelnego Tomasza Kmiecika, ukrytego po powstaniu styczniowym, najpierw w Mikołajku, a następnie za wielkim ołtarzem, srebrnego orła Gwardii dębowieckiej
ok. 1900 wykonanie przez rzeźbiarza Ferdynanda Majerskiego z Przemyśla tabernakulum; wybudowanie z inicjatywy ks. Męskiego nowej, piętrowej szkoły
1903 ufundowanie monstrancji przez Józefa Pawłowskiego
1905 powstanie ołtarza Serca Pana Jezusa wykonanego przez Stanisława Kalitę
1905 powstanie różańcowego ołtarza NMP Niepokalanie Poczętej autorstwa Bronisława Wodyńskiego
1910 zakończenie parcelacji przez gminę miasta Dębowca oraz sprzedanie dawnego dworu i parku ks. Saletynom
1912 wystawienie na miejscu dawnego folwarku plebańskiego plebanii z inicjatywy ks. Zygmunta Męskiego
1934 Dębowiec traci prawa miejskie
1936 odnowienie przez prof. Morway?a barokowego obrazu św. Bartłomieja oraz początek budowy przez ks. Saletynów budowy nowego kościoła
24.08.1939 ostatnie publiczne wystąpienie starej Gwardii dębowieckiej podczas odpustu parafialnego
1939 usunięcie popiersia Mickiewicza w rynku, zlikwidowanie przez Niemców Gwardii dębowieckiej, pierwsze represje
16.07.1940 masowe aresztowania mieszkańców Dębowca i ich najbliższych
30.05.1944 łapanka w Dębowcu; tragedia rodziny Łonickich
15.01.1945 sowieckie naloty i ostrzeliwanie Dębowca; oprócz ofiar śmiertelnych licznych uszkodzeń doznają kościół parafialny, plebania oraz zabudowania mieszkańców
1948 naprawa uszkodzonych podczas wojny prezbiterium, dachu i stropu kościoła
1950 odrestaurowanie kaplicy cmentarnej
1959 odlanie przez firmę B. Niestrój z Rudy Śląskiej trzech żeliwnych dzwonów ?Bartłomieja?, ?Jana? i ?Maryja?
1962 założenie instalacji elektrycznej
1964 odnowienie ołtarza św. Antoniego w kościele parafialnym oraz odrestaurowanie wewnątrz kaplicy cmentarnej
1966 odnowienie i pozłocenie neogotyckiego ołtarza Serca Pana Jezusa
1968 rozebranie starych organów i zakupienie w Krościenku Wyżnym nowych 8?głosowych organów, wykonanych w 1868 r., odrestaurowanych i wzbogaconych o 3 głosy
02.02.1969 poświęcenie nowych organów przez ks. bpa Stanisława Jakiela
1969 odmalowanie i pozłocenie chrzcielnicy, pokrycie dachu kościoła blachą cynkową oraz zradiofonizowanie kościoła
24.12.1971 odnowienie przez Stanisława Hencnera ołtarza Soborowego
1972 odnowienie ambony, ołtarza z figurką Matki Bożej oraz umieszczenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
1973 biskup Ignacy Tokarczuk przekazuje parafię ks. Saletynom; otynkowanie kościoła i konserwacja dachu oraz odnowienie elewacji zewnętrznej i polichromii
1983 budowa kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łazach Dębowieckich
01.12.1985 poświęcenie przez ordynariusza przemyskiego ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka kaplicy w Łazach Dębowieckich
1993 odrestaurowanie elewacji zewnętrznej kaplicy cmentarnej
1996 odrestaurowanie organów
1999 reaktywowanie Gwardii Dębowieckiej z inicjatywy ks. Zbigniewa Czuchry
12.?15.08.1999 uroczystości 650?lecia nadania praw miejskich przez króla Jana Kazimierza
23.09.2007 Poświęcenie z okazji 68 rocznicy powstania SZP ZWZ i AK Dębowiec pomnika Armii Krajowej