Przepisy porządkowe dotyczące cmentarza i pochówku zmarłych

§1
Na cmentarzu można zarezerwować miejsce pochówku po wniesieniu opłaty według stawek określonych w § 6.

§2
Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza stawek stosowanych na cmentarzach komunalnych.

§3
W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego opłata może być zmniejszona po ustaleniu z Zarządcą cmentarza.

§4
Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz jego bezpośredniego obejścia.

§5
Nagrobki i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu.

§6
Wszelkie opłaty należy uiszczać w Kancelarii parafialnej według następujących zasad:

 1. Prawo do grobu pojedynczego oznacza prawo do terenu o wymiarach
  2,5m x 1,7m - należne pokładne wynosi 300 zł
 2. Prawo do grobu podwójnego oznacza prawo do terenu o wymiarach
  2,5m x 2,1m - należne pokładne wynosi 500 zł
 3. Dochowanie do istniejącego grobu - należne pokładne wynosi 200 zł.
  a)
  druga i trzecia osoba przy grobie pojedynczym;
  b) trzecia i kolejne osoby przy grobie podwójnym.
 4. Postawienie nagrobka 200 zł
 5. Opiekun grobu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zarządcy cmentarza na postawienie nagrobka.
 6. Dysponowanie grobem może być dokonywane wyłącznie za zgodą opiekuna grobu.
 7. Firma pogrzebowa lub kamieniarska winna uzyskać zgodę pisemną Zarządcy cmentarza na wykonywanie jakichkolwiek prac na terenie cmentarza.
 8. Ponowne użycie grobu może nastąpić po upływie 20 lat (grób ziemny) po upływie 50 lat (grób murowany, nagrobek).
 9. Nie można ponownie użyć grobu, jeżeli jakakolwiek osoba z rodziny zgłosi zastrzeżenia i uiści odpowiednią opłatę.
 10. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty.
 11. Pozostałe kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie należy ustalać z zarządcą cmentarza.

                                                                    

Zatwierdzono na spotkaniu Rady Parafialnej w dniu: DĘBOWIEC, 6 Kwietnia 2016 r.