6 blachnicki


Twórcą Ruchu Światło-Życie, jego założycielem i pierwszym moderatorem krajowym był Ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).
Dnia 9 grudnia 1995 roku ks. abp Damian Zimoń rozpoczął w katedrze katowickiej proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego, któremu odtąd przysługuje tytuł Sługi Bożego.


Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku. Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowskich Górach, gdzie w 1938 roku zdał maturę.

BlachnickiBrał udział w kampanii wrześniowej i działalności konspiracyjnej. Aresztowany w 1940 roku przebywał czternaście miesięcy w obozie oświęcimskim. W 1942 roku skazano go na karę śmierci. Jako jeden z nielicznych został ułaskawiony. Przebywał potem w więzieniu w Zabrzu i Katowicach. Tam przeżył nawrócenie i oddał życie Jezusowi Chrystusowi.

Po wojnie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, by w 1950 roku otrzymać święcenia kapłańskie. Pracował głównie z młodzieżą, formował grupy elitarne w parafii. Podczas internowania biskupów katowickich brał udział w pracach tajnej kurii w Katowicach. Zorganizował i prowadził ośrodek katechetyczny, a od 1957 roku akcję przeciwalkoholową Krucjata Wstrzemięźliwości, zlikwidowaną przez władze w 1960 roku. Aresztowany w 1961 roku pod zarzutem działalności antypaństwowej został skazany w zawieszeniu. W 1961 roku podjął studia i pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego habilitacja z przyczyn politycznych nie została zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty.

7 blachnickiOd 1967 roku był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Już od 1963 roku wznowił prowadzenie rekolekcji oazowych, które przekształciły się w Ruch Światło-Życie. W 1979 roku rozpoczął Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, której celem jest przezwyciężenie alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka.

W grudniu 1981 roku wyjechał do Rzymu, gdzie zastał go stan wojenny. W 1982 roku osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i tam prowadził pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Zmarł w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. 17 lutego 1994 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dnia 9 grudnia 1995 roku ks. abp Damian Zimoń rozpoczął w katedrze katowickiej proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego, któremu odtąd przysługuje tytuł Sługi Bożego.