Get Adobe Flash player

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.StatystykaDzisiaj: 242
Wczoraj: 157
Bieżący tydzień: 399
Poprzedni tydzień: 985
Bieżący miesiąc: 849
Poprzedni miesiąc: 2497
Ogółem: 6156

Poland 94.4%France 0.2%
United States 3.4%Ukraine 0%
Kuwait 0.4%Netherlands 0%
Germany 0.4%Austria 0%
United Kingdom 0.3%Czech Republic 0%mapa cmentarza

WARTOŚĆ MSZY ŚW. POPOGRZEBOWYCH

Wartość Mszy św. popogrzebowych

Zamawianie Mszy św. za zmarłego jest wyrazem wiary i miłości oraz wsparciem dla jego rodziny. Zwyczaj ten powstał i rozwinął się w ostatnich dziesięcioleciach w parafiach południowej Polski. Zastąpił on składanie kwiatów lub wieńców na grobie zmarłego. Intencja Mszy św. za zmarłego jest darem duchowym, który ofiarujemy dla dobra osoby zmarłej.

Towarzyszy zmarłemu w chwili pogrzebu podążając za nim do wieczności. Przypominamy sobie, iż Msza św. jest uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Ofiara ta złożona raz Ojcu Niebieskiemu przez Jego Syna uobecnia się na ołtarzu składana przez kapłana. Jezus Chrystus przez swoją ofiarę pokonał śmierć, odkupił wierzących pokonując grzech. W ten sposób wysłużył zbawienie wszystkim, którzy w nim pokładają nadzieję. Każda Msza św. ma moc zbawiania człowieka. Stąd wynika wartość zamawianych intencji mszalnych za naszych bliskich zmarłych.

Prawo Kanoniczne określa iż kapłan może odprawić jedną Mszę św. dziennie. W przypadkach wyjątkowych np. pogrzeb może odprawić drugą intencję jednak nie może z niej zatrzymać stypendium. W naszej parafii i w sąsiedztwie w czasie pogrzebu jest zamawianych wiele intencji. Wobec ograniczonej liczby księży możemy odprawić część z nich. Pozostałe oddajemy wraz z pieniędzmi do naszych placówek w Polsce północnej lub na Ukrainę do misjonarzy gdzie intencji brakuje. Dzięki zamawianym i przekazywanym intencjom, wielu księży nie mających środków do utrzymania może żyć i posługiwać w misyjnych częściach Kościoła.

W naszej parafii w ostatnim czasie jest dużo pogrzebów. Po uroczystości pogrzebowej spisujemy każdą zamówioną intencję i w kolejności jak zmarli odchodzą planujemy jej odprawienie. Kontaktujemy się w tej sprawie z rodziną aby ustalić, które intencje zostają u nas, a które możemy przekazać. Ustalenie tego nie odbywa się zaraz po pogrzebie ale po pewnym czasie kiedy wyłania się możliwość odprawienia zamówionych intencji. Wobec dużej kolejki, w której oczekują intencje nie mamy możliwości odprawiania gregorianek tak jak było to wcześniej. Gregorianki są możliwe ale poza naszą parafią w inny placówkach saletyńskich. Dziękujemy wszystkim, z którymi spotykamy się aby ustalić intencje popogrzebowe za zrozumienie i cierpliwość.