Ogłoszenia duszpasterskie

W dni oktawy Bożego Ciała we Mszy św. o 1800 z procesją. Prosimy o udział  Strażaków z OSP i Panie KGW w następującej kolejności:

- poniedziałek 15 czerwca – Dębowiec

- wtorek 16 czerwca – Zarzecze

- środa 17 czerwca – Dębowiec

- w czwartek 18 czerwca -  zakończenie oktawy w Sanktuarium MBS o godz. 1800 z poświeceniem wianków i błogosławieństwem małych dzieci. Nie będzie wieczornej Mszy świętej w kościele parafialnym. Przyjęte intencje będą odprawione w bazylice .

W piątek 19 czerwca przypada Uroczystość NSPJ, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Dodatkowa Msza św. w kościele parafialnym o godz. 900, a w Łazach Dębowieckich o 1700.

W sobotę 20 czerwca obchodzimy wspomnienie NSNMP.

W tym roku do pełnego udziału w Najświętszej Eucharystii przystąpi 57-ro dzieci. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w najbliższą niedzielę 21 czerwca o godz. 1030 i 1200. Dzieci odbędą swoją spowiedź św. w sobotę od godz. 1000 (I-grupa z godz. 1030) oraz o 1200 (II-grupa z godz. 1200). Serdecznie zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty przed tym wyjątkowym wydarzeniem także rodziców, rodziców chrzestnych i rodziny.

Próby przed I komunia św.:

    15 czerwca (poniedziałek) – I grupa – godz. 1630

    16 czerwca  ( wtorek) – II grupa – godz. 1630

    17 czerwca ( środa) - I grupa – godz. 1630

    18 czerwca ( czwartek) - II grupa – godz. 1630

    19 czerwca (piątek) - I grupa – godz. 1600;   II grupa – godz. 1500

    20 czerwca ( sobota) - spowiedź – od godz. 1000

Kuria diecezjalna w Rzeszowie przysłała informację o kanonicznej wizytacji parafii wyznaczonej na dzień 12 lipca. W tym dniu zostanie też udzielony sakrament bierzmowania.

Ostatniej niedzieli w czasie kwesty zebrano: w Dębowcu 7910 zł, a w Łazach Dębowieckich 740 zł. W miesiącu maju na konto remontowe wpłynęło 1360 zł. Za wszystkie złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

 

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". (Mt 9, 36 – 10, 8).