OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina :

- we wtorek wspomnienie św. Klary

- w piątek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – uczestnictwo we mszy św. jest obowiązkowe. Msze święte wg. porządku niedzielnego tzn. 730; 900; 1030; 1200, a w Łazach Dębowieckich o 730 i 900. Nie będzie sobotniej wieczornej mszy świętej w kościele parafialnym.

Poświecenie plonów na mszy św. o godzinie 1030 w kościele parafialnym, a przyniesionych ziół i kwiatów na każdej mszy świętej.

W dniu dzisiejszym   po wszystkich mszach świętych, tak jak było zapowiadane, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łazów Dębowieckich będą zbierać ofiary do puszek. Celem zbiórki jest wsparcie chorego   10-letniego Kubusia Jandury z Łazów.

Z racji rezygnacji grabarza p. Jana Jurusika z tej funkcji prosimy zainteresowanych taką posługą aby zgłaszali się do ks. Proboszcza lub w kancelarii parafialnej (do 25 sierpnia). Panu Janowi dziękujemy bardzo za Jego posługę i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Dziękuję panu Wiesłaswowi Dziedzic i panu Kościelnemu - Piotrowi za wykoszenie trawy na cmentarzu.

Biskup Rzeszowski zalecił, aby niedziela 16 sierpnia 2020 r. była Dniem Solidarności z Libanem. We wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Rzeszowskiej, należy przeprowadzić zbiórkę środków finansowych do puszek. Zebrane ofiarny proszę przekazać na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej pod hasłem Liban

W ubiegłą niedzielę podczas kwesty zebrano 6 340 PLN, a w Łazach Dębowieckich 850 PLN. Na konto remontowe w miesiącu lipcu wpłynęło 860 PLN. Dziękujemy za złożone ofiary.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia

 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. (Mt 14,22-33)

Rozważanie do czytań

W życiu wierzącego nie ma miejsca na strach i zwątpienie. Bóg czuwa nad nim. Opatrzność Boża jest absolutnie niezawodna. Bóg tym, którzy mu ufają, wszystko obraca na korzyść. Każda próba jest okazją do poczytywania sobie tego za najwyższą radość. Bóg wkracza w nasze życie jak chce. Przychodzi do Eliasza w szmerze łagodnego powiewu. Przychodzi do uczniów, krocząc po jeziorze podczas burzy. On jest zawsze z nami, zawsze przy nas, jakkolwiek to wygląda.