Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

 

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

LITURGIA WIGILIJNA W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Żlobek

Prowadzący: Rozpoczynamy wieczerzę wigilijną. Słowo „wigilia” oznacza czuwanie. Oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, aby za nią wyruszyć w drogę. Właśnie wróciliśmy, zebraliśmy się w gronie najbliższych, aby się pokrzepić. Podzielić ciepłem życzeń wyrażających wzajemną życzliwość. Połamać się opłatkiem dobroci. Powrócić do wspomnień, do tego, co łączy i wzajemnie buduje. Wróciliśmy, by przebaczyć i prosić o przebaczenie. By radośnie zaśpiewać kolędy. Wigilia wzywa do drogi pierwszą gwiazdkę. Wieczerza  w gronie najbliższych dodaje sił, byśmy mogli pójść i szukać prawdy, czynić dobro, tworzyć piękno. Gwiazda, jak wspólne ideały, powinna nas prowadzić przez nasz los, byśmy we wzajemnej miłości mogli spotkać się za rok.

Wspólna kolęda: Wśród nocnej ciszy
Prowadzący zapala świecę na stole wigilijnym i mówi: Światło Chrystusa.

Jeden z uczestników czyta fragment Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14):

Prowadzący: W Betlejem narodził się Bóg. Wspólnie módlmy się, aby nasze spotkanie zrodziło w nas nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.

Modlitwa wiernych

(poszczególne wezwania mogą czytać różne osoby):
– Opłatek jest symbolem dzielenia się dobrocią. Módlmy się, abyśmy umieli kochać się wzajemnie, pomagać sobie, dzielić się otwarcie radościami i smutkami. Ciebie prosimy…
– Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Módlmy się o Boże błogosławieństwo na nadchodzący rok w naszej pracy, nauce, w życiu osobistym. Ciebie prosimy…
– Pierwsza gwiazdka przypomina nam mędrców, którzy szukali Mesjasza. Módlmy się, abyśmy mieli odwagę szukać prawdy, żyć w szczerości i otwartości na innych ludzi. Ciebie prosimy…
– Świeca daje światło i ciepło. Prośmy Boga, abyśmy potrafili być dla innych wsparciem, bliskich ogrzewali ciepłem życzliwości, a dla wszystkich innych stali się drogowskazem w dobrym. Ciebie prosimy…
– Puste miejsce przy stole przypomina nam o osobach w potrzebie. Módlmy się, abyśmy chcieli i umieli pomagać innym, byśmy nie żyli tylko dla siebie. Módlmy się również     za tych, którzy byli pośród nas i już odeszli. Ciebie prosimy…
– Wieczerza wigilijna łączy i umacnia. Módlmy się o jedność dla całej rodziny i siłę w trwaniu razem. Wspólnie módlmy się: Ojcze nasz…

Modlitwa końcowa:

Panie Jezu, Ty narodziłeś się w Betlejem, pomóż nam dziś narodzić się na nowo, byśmy sami i jako rodzina umieli żyć prawdziwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzielenie się poświęconym opłatkiem. Wieczerza Wigilijna. Śpiewanie kolęd.