OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia (tradycyjnie, kolędy śpiewamy do 2 lutego).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach kolędowych. O godz. 1700 msza święta w intencji zaproszonych parafian, poświęcenie przyniesionej wody, modlitwa błogosławieństwa domów i rodzin, rozmowy duszpasterskie i wspólne kolędowanie.

Harmonogram spotkań kolędowych:

-11 stycznia - mieszkańcy Dębowca od 401 do 600

-12 stycznia - mieszkańcy Zarzecza od 201 do końca

-13 stycznia - mieszkańcy Dębowca od 601 do końca

W ubiegłą niedzielę w czasie kwesty zebrano w Dębowcu 7020 zł, a w Łazach Dębowieckich 950 zł. Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary.

Przypominamy że po zakończeniu kolędy tzn. od 14 stycznia do końca miesiąca z wyjątkiem sobót, msze św. w kościele parafialnym tylko rano o godz. 730

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

 

Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".(Mk 1, 7-11)

Rozważanie do czytań

Jezus rzekł: Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Rzekł również: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wszyscy, którzy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa - zostali zanurzeni w Jego śmierć, razem z Nim pogrzebani i wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jako odrodzeni przez wiarę i chrzest - umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł Piotr napisał: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.