Ogłoszenie Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Eminencjo/Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie,

 

Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów. W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. Jako Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – przekazaliśmy już 100 tys. złotych, jednak potrzeby są zdecydowanie większe. W tej nadzwyczajnej sytuacji, po konsultacjach w ramach Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, pragnę serdecznie prosić Waszą Eminencję/Ekscelencję, aby niedzielę 24 stycznia br. ogłosić w (archi)diecezji„Dniem solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, podczas każdej Mszy Świętej, we wszystkich parafiach będziemy modlić się za poszkodowanych, a przed kościołami przeprowadzimy zbiórkę datków na ten cel. Ostateczna decyzja odnośnie do inicjatywy leży oczywiście w gestii poszczególnych biskupów diecezjalnych. Jeśli Ksiądz/Kardynał/Arcybiskup/Biskup wyrazi zgodę, proponuję, aby informacja o inicjatywie została dołączona do komunikatów parafialnych już w najbliższą niedzielę, tj. 17 stycznia br. Uprzejmie proszę o przekazanie zebranych środków na podane niżej konto Caritas Polska: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem CHORWACJA. Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi – kolejny już raz – zdołamy wesprzeć naszych braci i siostry, którzy znaleźli się w potrzebie. Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie, 

Otrzymują wszyscy biskupi diecezjalni w Polsce

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 11 stycznia 2021 roku