OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina :

* we wtorek – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – DZ.

* w czwartek – wsp. św. Jana z Dukli – K.

W miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień, Msze święte w kościele parafialnym są sprawowane tylko o godz. 1800, a KANCELARIA PARAFIALNA czynna: poniedziałek - piątek po wieczornej Mszy świętej, / w sprawach pogrzebu i namaszczenia o każdej porze /.

Informujemy, że Osoby upoważnione z identyfikatorem Parafii zbierają pieniądze na alejki. Można też wpłacać pieniądze na konto Parafii z dopiskiem ALEJKI.

Zapraszamy na pielgrzymkę samolotowo - autokarową w dniach 16-21 września br. do Matki Bożej na La Salette w 175. rocznicę objawienia z wylotem z Krakowa. Koszt pielgrzymki to 500 euro i 1600zł. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o szybki kontakt z ks. Romanem w Dębowcu /tel. 692 –294- 871/

OGŁOSZENIE DODATKOWE:

Dnia 19 lipca (poniedziałek) od godz. 830 w Przychodni Zdrowia w Dębowcu nr 81, odbędzie się kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje w Przychodni Zdrowia.

Wszystkim pracującym i wypoczywającym życzymy Bożego błogosławieństwa.

 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.      (Mk 6, 1-6).

Rozważania do czytań

       Przez wiele ucisków i utrapień trzeba nam przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Cały świat bowiem leży w mocy szatana, który jest bogiem tego upadłego świata. Przedzieramy się przez zasieki i zasadzki sił demonicznych, bo nie walczymy z ciałem i krwią, lecz z mocami ciemności i zła. Prześladowani, odrzucani, wyszydzani, wzgardzeni, spotwarzani i nierozumiani, staliśmy się jak śmieci tego świata u wszystkich. Świat nienawidzi Jezusa i Jego uczniów - i tak będzie do końca czasów. W takim ogniu Bóg upodabnia nas do Chrystusa i kto będzie wierny aż do śmierci, otrzyma koronę życia.