Ogłoszenia

Przeżywając w dniu dzisiejszym odpust parafialny, zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty i zyskania odpustu zupełnego. Zachęcam wszystkich parafian, by w dzień odpustu nawiedzić groby swoich bliskich z modlitwą i symbolicznym zapaleniu zniczy.

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

- w poniedziałek wsp. bł. Władysława Findysza KM

- we wtorek święto św. Bartłomieja Apostoła – możliwość zyskania odpustu zupełnego w święto patronalne. Msze święte w kościele parafialnym o godzinie: 730; 900; 1800

- w czwartek Uroczystość N.M. Panny Częstochowskiej. Msze św. w Dębowcu o godz. 730; 900; 1800, w Łazach Dębowieckich o 1630

- w piątek wsp. św. Moniki

- w sobotę wsp. św. Augustyna BD

Dziękuję Panu Wiesławowi Dziedzic, za wykoszenie trawy na cmentarzu.

Na polecenie ks. Biskupa w przyszłą niedzielę tj. 29 sierpnia w naszej parafii będą kwestować przedstawiciele Kościoła w Sowinach.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĘBOWIEC

Zapraszamy mieszkańców gminy na Dożynki Gminne, które odbędą się 29 sierpnia 2021 roku o godzinie 1500 na placu przy Altanie w Pagórku.

KOMUNIKAT Z KURII RZESZOWSKIEJ

W odpowiedzi na prośbę Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Biskup Rzeszowski Jan Wątroba wyraził zgodę na udostępnienie placów kościelnych dla mobilnych punktów szczepień. Proszę o poinformowanie wiernych o możliwości szczepienia przeciw COVID -19 w tej formie.

Wszystkim  życzymy Bożego błogosławieństwa

 

        Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu". Rzekł do niego Natanael: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu?" Odpowiedział mu Filip: "Chodź i zobacz". Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu". Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?" Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym". Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!" Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to". Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".       (J 1, 45-51)