OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

- w poniedziałek – Święto św. Łukasza Ewangelisty

- w środę – wsp. św. Jana Kantego.

- w piątek – wsp. św. Jana Pawła II

Przyszła niedziela to Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny – składka jest przeznaczona na misje.

Zachęcamy do porządkowania grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Będąc na cmentarzu prosimy o odpowiedzialne zachowanie. To znaczy : śmieci, stare kwiaty, znicze, liście nie przekładamy na sąsiadujące groby, ale wynosimy na odpowiednie miejsce. Tym miejscem jest kontener na śmieci. Proszę nie pozostawiać reklamówek czy worków ze śmieciami obok kontenera.

Przypominamy o wypominkach. Druki są na bocznych ołtarzach. Wypełnione czytelnie wypominki z odpowiednim dopiskiem np. Zarzecze 103, Dębowiec 570, Kopaniny oddajemy w zakrystii lub kancelarii.

Ks. Łukasz zaprasza na spotkanie Oazy w każdy piątek o godz. 1800 - Eucharystia i po niej spotkanie formacyjne z integracją. Spotkanie kończy się o godz. 2100.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu". (Mk 10, 35-45)