OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina :

* w poniedziałek – Święto Św. Andrzeja Boboli K.M., Patrona Polski.

Dziś uroczystości odpustowe w Bazylice w Dębowcu, tradycyjnie odwołujemy Msze św. o 1030 i 1200, ponieważ bierzemy udział w odpuście.

Dzisiejsza taca przeznaczona na działalność katolickiego Radia Via.

Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy codziennie wieczorem o godz. 1630 w Łazach Dębowieckich i o godz. 1730 w kościele parafialnym. Zachęcamy też do śpiewania „majówek” przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.

W piątek przypada 22 rocznica sakry biskupiej bp. Jana Wątroby – ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Pamiętajmy w modlitwach.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. (J 13, 31 - 35).

Prawdziwa wolność

Oto czynię wszystko nowe, mówi Siedzący na tronie. Ale świat, w którym żyjemy, wydaje się przerażająco stary. Stare zawiści, nieprzebaczone urazy, zacięte twarze, chytre spojrzenia. Dlatego wciąż trzeba przypominać sobie przykazanie nowe. Włączać się w nowy bieg historii, który rozpoczyna zmartwychwstanie Jezusa, a Duch Święty dopełnia wszelkim uświęceniem.