OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

w poniedziałek – Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP (przeniesiona ze względu na niedzielę).

w sobotę – Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz.: 730, 900 i o 1700, a w Łazach Dębowieckich o godz. 1600.

W przyszłą niedzielę tj.26 marca podczas Gorzkich Żali i mszy świętej będzie uczestniczyć Gwardia Dębowiecka z racji przekazania funkcji Rotmistrza. Pan Józef Mastej po 24 latach rotmistrzowania przekaże insygnia swojemu następcy panu Markowi Okarma. Panu Józefowi dziękujemy za pełniona służbę, a nowemu Rotmistrzowi życzymy wielu łask Bożych w posłudze Gwardii i społeczności Dębowca.

W ubiegłą niedzielę podczas kwesty na misje zebrano łącznie 1625 PLN. Dziękujemy za złożone ofiary.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże”. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem". Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: "Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę". Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: "Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: "A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?" Odpowiedział: "To prorok".  Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon.  (J 9,6-9. 34-38)