OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

- w piątek 8 września Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny:

* błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion w kościele parafialnym o godz.730 i 1800, a w Łazach Dębowieckich o godz. 1700.

Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas Mszy Świętej o godz. 800 w kościele parafialnym pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Msza św. w Łazach Dębowieckich o godz. 900.

W czwartek 7 września w Bazylice NMP o godz. 1030 dwóch kleryków (w tym nasz parafianin Bartłomiej Tyczka) złoży śluby wieczyste. Polecamy ich Waszej modlitwie.

Spotkanie dzieci do pierwszej komunii i ich rodziców będzie w ostatnią niedziele września o czym jeszcze poinformujemy.

W przyszłą niedzielę będziemy gościć ks. Henryka Kaszubę MS pracującego na Madagaskarze. Podzieli się z nami swoim misjonarskim doświadczeniem. Po mszach świętych będzie zbiórka do puszek na wsparcie misji na Madagaskarze. Już dziś dziękujemy za złożone ofiary.

W środę 6 września zostaną przywiezione Figury 4 Ewangelistów. Zapraszam 4 panów na godz. 1400 do pomocy przy rozładunku i w czwartek 7 września (również 4 panów), na godz. 830 do pomocy przy ich ustawieniu na cokoły. Chętnych proszę o zgłoszenie się do zakrystii po mszy świętej.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza mieszkańców gminy na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu dzisiejszym o godzinie 1500 na stadionie sportowym w Duląbce.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania". (Mt 16, 21-27)

Rozważanie do czytań

Ewangelia Boża objawia, że Chrystus jest kresem prawa. W Chrystusie stare prawo umarło, a nastało nowe prawo miłości. Miłowanie się wzajemne - tak jak umiłował nas Chrystus - jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłość nie ma nic wspólnego ze złem, nigdy nie wyrządza zła. Miłość Chrystusa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To dzięki tej miłości, zachowujemy jedność i zgodę, tak iż niczego nie odmawia nam Ojciec - bo wtedy Chrystus jest pośród nas.