OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś, z racji odpustu w bazylice - odwołujemy Msze św. w parafii o 1030 i 1200 i w Łazach o 900. Dziś także rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach polecamy wszystkich poległych w obronie Ojczyzny.

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

- w poniedziałek – święto św. Stanisława Kostki

- we wtorek – Uroczystość NMP z La Salette

- w środę – wsp. św. Męczenników Koreańskich

- w czwartek – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

- w sobotę – wsp. św. Pio z Pietralciny

W przyszłą niedzielę tj. 24 września na mszę św. o godz. 1200 zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujących się do I-Komunii św. Po mszy św. spotkanie.

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy wraz ze Starostą Jasielskim zaprasza na koncert Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów pt. „W hołdzie prymasowi Tysiąclecia” w ramach wydarzenia kulturalnego pt. „Wspomnienie pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie powiatu jasielskiego”. Koncert odbędzie się w dniu 23.09.2023r. o godz. 1900 na placu Sanktuarium w Dębowcu. Wstęp bezpłatny.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu". (Mt 18, 21-35)