OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W dniu dzisiejszym przeżywając Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zapraszamy po mszy świętej do krótkiej adoracji podczas, której odmówimy Litanie do Najśw. Serca Pana Jezusa i Akt Ofiarowania się Boskiemu Sercu. Za udział w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny.

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

- w czwartek święto św. Andrzeja Apostoła

To ostatni tydzień Nabożeństw Wspominkowych. Pół godziny przed mszą świętą zapraszamy parafian :

27.XI (poniedziałek)   – DĘBOWIEC                    1 – 300

28.XI (wtorek)           – ZARZECZE                     1 – 180

29.XI (środa)               – MAJSCOWA                 CAŁOŚĆ 

30.XI (czwartek)        – DĘBOWIEC                  301 – 600

W tym tygodniu mamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca grudnia. Spowiedź w piątek w Dębowcu od 1600, a w Łazach od godz. 1530. Okazja do spowiedzi w pozostałe dni ½ godz. przed mszą świętą.

W pierwszy piątek rano i wieczorem w Dębowcu i Łazach Dębowieckich po mszy świętej Nabożeństwo do NSPJ z racji pierwszego piątku.

W sobotę od godz. 830 odwiedzimy chorych, również w 1 – sobotę adoracja Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Marii w Łazach od godz. 1500 i o godz. 1600 msza święta.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu i nowy rok liturgiczny. Jest to pierwsza niedziela miesiąca, a wiec zmiana tajemnic różańcowych, składka na kurię diec., kwesta na cele parafialne.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.    (Mt 25,31-46)