OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarzeniu parafialnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękuję za liczny udział w adoracji w ciągu dnia i uczestnictwo we mszy świętej.

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

*w poniedziałek  - wsp. św. Agaty

*we wtorek  - wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy

* w sobotę – wsp. św. Scholastyki

W przyszłą niedzielę (11 lutego) – wsp. Matki Bożej z Lourdes- Obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. (Mk 1,29-39)

ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ

Jezus wziął na siebie nasze choroby i nosił nasze dolegliwości. Przychodzili do Niego chorzy i opętani, a On ich uzdrawiał. Była w Nim moc Pańska, która wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Chrystus przyniósł zbawienie od grzechów i uzdrowienie z chorób. On pragnie wszystkich zbawić i uzdrowić, bo taka jest wola Ojca, który jest w niebie. Ojciec jest Dobry i posłał swego Syna, aby dać nam obfite życie, zdrowie i błogosławieństwo.