OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina :

* w poniedziałek – wsp. św. Karola Lwangi i towarzyszy

* w środę –  wsp. św. Bonifacego

* w czwartek 6 czerwca zakończenie oktawy Bożego Ciała. Wszystkich parafian zapraszamy do Dębowieckiej Bazyliki. Podczas mszy świętej o godz. 1800 poświęcenie wianków, procesja i błogosławieństwo dzieci. W tym dniu nie będzie wieczornej mszy świętej w kościele parafialnym.

* w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – msze święte o godz. 730, 900 i 1800. W Łazach Dębowieckich o godz. 1700. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

* w sobotę – wsp. Niepokal. Serca Najświętszej Maryi Panny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź codziennie ½ przed mszą świętą. Spowiedź w Łazach Dębowieckich w czwartek od godz. 1630. W Dębowcu spowiedź w piątek od godz. 1700.

W Urocz. NSPJ zapraszamy mieszkańców Majscowej na mszę św. o godz. 1900 przy Kapliczce na posesji p. Potera. Msza św. sprawowana jest w int. Mieszkańców z prośbą o Boże błog. i opiekę MBS nad domostwami i rodzinami.

Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawać odmawiając Litanię po wieczornej Mszy świętej. 

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia      

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im odpowiedział: "Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu". Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. (Mk 2, 23 – 3, 6)

Rozważanie do czytań

       Do wolności wyswobodził nas Chrystus! Nie jesteśmy już w niewoli prawa, ale jesteśmy pod łaską, poddani prawu miłości w Chrystusie Jezusie. Miłość Boża wypełnia nasze serca, dlatego miłujemy się wzajemnie miłością braterską, która jest wypełnieniem prawa. Prawda Ewangelii wyzwoliła nas i uczyniła prawdziwie wolnymi w Duchu Pańskim, teraz zatem miłością Chrystusową ożywieni, służymy sobie wzajemnie i miłujemy jeden drugiego, tak jak On nas umiłował.