RekSP2013 2

 

W dniach 4-6 marca, w ramach rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii, miały także swoje dni skupienia dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna. Spotkania z dziećmi prowadził ks. Łukasz Stachura MS wraz z ekipą siedmiu nowicjuszy,

którzy uczyli śpiewu, animowali dyskusję i wyświetlali fragmenty filmu „Opowieści z Narni”.

 

RekSP2013 1W poniedziałek rozważaliśmy prawdę o stworzeniu świata, który wyszedł z Boskich rąk piękny i dobry. Ludzie jednak nie cieszyli się długo tym wspaniałym darem ziemskiego raju, bo ulegali pokusie szatana i popełnili grzech. W drugim dniu rozważaliśmy prawdę o odkupieńczej męce i śmierci Pana Jezusa, który ofiarował się za nas, aby każdego człowieka uwolnić z mocy szatana i dać nam możliwość zwycięskiej walki ze złem. W środę ks. Łukasz celebrował Mszę świętą na zakończenie rekolekcji. Nauka była na temat godności królewskiej Pana Jezusa, który dzieli się z nami swoją chwałą i radością, zapraszając każdego po imieniu do udziału w Królestwie Niebieskim.

RekSP2013 3Tego dnia dzieci miały przynieść koronę na miarę swojej głowy i po kazaniu, nowicjusze nakładali ją każdemu dziecku na znak przynależności do Pana Jezusa i trwania w Jego miłości. Zrobiło się w naszej świątyni kolorowo i tak jakoś uroczyście. Sporo dzieci ustawiło się w kolejce do spowiedzi, bo jakże to nosić koronę na głowie, kiedy serce splamione grzechem i nie można by przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej!

Mamy nadzieję, że ta koronacja nie była tylko jednorazowym gestem, który szybko pójdzie w zapomnienie. Ważne, żebyśmy chcieli nieść Jezusa, Jego przykazania i Jego królestwo w nasze codzienne życie!

 

Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...
Rekolekcje Wiel...